Garantie

Garantie

Elektrawebshop.nl biedt via haar webshop A-merk elektromaterialen aan van diverse merken. Deze merken hanteren uiteenlopende garantievoorwaarden. Via de klantenservice van Elektrawebshop.nl kunt u zich laten informeren over de betreffende garantievoorwaarden die betrekking hebben op een specifiek product. De garantietermijn kan variëren tussen één en vijf jaar.

Een garantie claim kunt u via telefoonnummer 085-130 75 82 aan ons melden. Uiteraard kunt u ons ook een e-mail of ticket sturen. Vermeld hierin dan uw bestelnummer, besteldatum, naam, adres, telefoonnummer en een omschrijving van het probleem. Elektrawebshop.nl neemt uitsluitend claims in behandeling die betrekking hebben op een order via onze webshop.

 

Herroepplicht

U kunt gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, te vinden onderaan deze pagina. Bedrijven kunnen geen beroep doen op het herroepingsrecht. 

Wij vragen u toch dringend aandacht voor het volgende mbt de retouren ten aanzien van het herroepingsrecht:

  • Verpakkingen graag netjes openen en bewaren!

  • Verpakkingen niet beschrijven of beplakken. (artikelen in een omdoos terug sturen)

  • Schoon & stofvrij houden.

  • Dimmers en andere elektronica in een testopstelling testen, voordat deze gemonteerd worden en een stukadoor, of schilder, deze een andere kleur geven.

  • Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

Na de wettelijke termijn van 30 dagen, nemen wij alleen producten terug welke in absolute nieuwstaat zijn, dwz, ook stofvrij en in de originele verpakking. Wij nemen producten terug tot 60 dagen na aankoop, soms ook nog na 60 dagen, neem hiervoor contact op.

TIP: ''Bewaar uw bestelling niet op de werkplek, maar in een afgesloten ruimte, hierdoor blijven de producten netjes en kunnen deze retour'

 

Wie is verantwoordelijk voor de garantie?


De leverancier/fabrikant van de elektromaterialen verzorgt de garantie en is hiervoor verantwoordelijk. De klantenservice van Elektrawebshop.nl is het eerste aanspreekpunt en bemiddelt in de afhandeling tussen de leverancier/fabrikant en de gebruiker. Wij bewaken en coördineren dit proces zorgvuldig.

Gevolgschade


Elektrawebshop.nl is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade die ontstaat door een defect, een incomplete levering of schade ontstaan tijdens het transport. Bij het in ontvangst nemen van uw order, dient u zelf te controleren of uw order compleet is, het juiste product is geleverd en of er eventuele schade is ontstaan. Wij doen ons uiterste best een nalevering of vervanging door schade zo snel mogelijk te realiseren.

Uiteraard doen wij alles wat binnen ons bereik ligt, om de afgesproken levertijden na te komen. Vanzelfsprekend zijn wij hierin o.a. ook afhankelijk van onze toeleveranciers en pakketvervoerders. Onvoorziene omstandigheden en/of overmachtsituaties met betrekkingen tot leveringen kunnen we helaas niet uitsluiten. Voor schade die ontstaat door oponthoud, kunnen wij niet de verantwoordelijkheid dragen. Onkosten die worden gemaakt welke voortkomen uit vertraging, denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor het inhuren van installateurs/ monteurs, worden niet door Elektrawebshop.nl vergoed.

Tekst Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Elektrawebshop.nl
Vivaldistraat 74 8031 JE Zwolle
[email protected]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.